Sökning efter Jurist, specialdomstol

8 november 2016

Rättssakkunniga

26 oktober 2010

Hovrättsassessor/kvalificerad jurist

14 maj 2010

Hovrättsassessor/kvalificerad jurist

14 maj 2010

Kvalificerad handläggare

24 mars 2010

Rättssakkunnig

3 februari 2010

Hovrättsassessor

20 mars 2009

Rättssakkunnig

11 mars 2009

TVÅ BEREDNINGSJURISTER

27 november 2008

Chef

4 augusti 2008

Jurist

16 april 2008