Sökning efter Kammarrättsassessor


Domstolsverket söker kammarrättsassessor

29 augusti 2016

Kvalificerad jurist

20 april 2010

Rättssakkunnig

21 december 2009

Hovrättsassessor

24 september 2009

JO söker kvalificerade jurister

1 april 2009

Kammarrätts-/hovrättsassessor

6 mars 2009