Sökning efter Limnolog


18 February 2020

Säsongsanställda för inventering och miljöåterställning i vatten

Säsongsanställda för inventering och miljöåterställning i vatten

4 February 2020

Vatten- och miljöplanerare

14 August 2019

Erfaren vatten- och miljöplanerare, vikariat

27 March 2019

Vatten- och miljöplanerare

14 May 2018

Postdoktor i limnologi med inriktning mot akvatisk biokemi

28 April 2017

Utredare, inriktning restaurering

5 April 2017

Projektledare till Mälarprojekt

31 January 2017

Vattenhandläggare inom vattenverksamhet

3 January 2017

Kvalificerad vattenverksamhetshandläggare

21 December 2016

Limnolog

20 December 2016

Forskningsassistent

5 December 2016

Länsstyrelsen söker en limnolog

24 November 2016

18 October 2016

Vikarierande Vattenhandläggare

23 August 2016

Vattenvårdshandläggare

15 July 2016

Handläggare inom vattenverksamhet

5 July 2016

Ekologisk vattenvårdare

25 May 2016

Projektledare för vattenarbete

6 April 2016

15 July 2015

Vattensamordnare

1 June 2015

Postdoktor i limnologi med inriktning mot kustnära ekosystem

3 July 2014

Vattenvårdshandläggare till Vänersborg

26 May 2014

Handläggare för arbete med vattenförvaltning och kalkning

3 April 2014

13 February 2014

Vill du arbeta med miljöövervakning och vattenrelaterade uppdrag?

19 December 2013

Två vattensamordnare till Vattenmyndigheten

10 December 2013