Sökning efter Omsorgschef


5 maj 2020

Verksamhetschef till LSS och socialpsykiatri

Verksamhetschef till LSS och socialpsykiatri

17 april 2020

Verksamhetschef, sektor arbete, trygghet och omsorg

Verksamhetschef, sektor arbete, trygghet och omsorg

4 februari 2020

Biträdande regionchef

7 augusti 2019

1 februari 2019

Verksamhetsutvecklande Resultatområdeschef VFF

8 juli 2017

2 februari 2017

Uppdragsansvarig till Olivia Personlig Assistans i Solna

25 januari 2017

Vikarierande enhetschef till äldreomsorgen

1 december 2016

15 november 2016

Områdeschefer

10 november 2016

Områdeschefer

10 november 2016

12 oktober 2016

14 september 2016

Omsorgschef

14 juni 2016

Programområdeschef IFO

17 augusti 2015

Verksamhetschef, omsorgen för funktionsnedsatta

5 augusti 2015

5 augusti 2015

Chef för funktionshinderomsorgen

3 augusti 2015

Programområdeschef IFO

3 juni 2015