Sökning efter Utredningsassistent

Administratör till Försörjningsstöd inom Välfärd Gävle

Administratör till Försörjningsstöd inom Välfärd Gävle

24 april 2020

Forskningsassistent

Forskningsassistent

3 februari 2020

7 april 2019

Utredningssekreterare

4 december 2018

21 september 2017

Arbetsmarknadskonsulent till Arbetsmarknadsenheten

4 maj 2017

Utredningssamordnare

13 april 2017

Utredningsassistent

23 mars 2017

Administrativ handläggare

8 februari 2017

Utredare Trafikavtal, vikariat

26 maj 2016

Utredare

7 augusti 2014

Kvalificerat administrativtstöd

19 juni 2014

Vikarierande utredningsassistent, Ekonomiskt bistånd Östra Göteborg

18 mars 2014

Utredningsassistenter, Ekonomiskt bistånd Östra Göteborg

18 mars 2014

Projektledare, Äldres behov i centrum (ÄBIC)

14 februari 2014

SAS/planeringssekreterare

16 december 2013

Utredare/behandlare

19 september 2013

Assistent som utredningsadministratör

12 juli 2013