Sökning efter Utställningskoordinator

Koordinator

Koordinator

20 april 2020

6 februari 2020

International Project Manager, Swedish/Nordic market

3 maj 2019

Samordnare till utställningsenheten, Stockholm

19 februari 2019

15 november 2017

Verksamhetsansvarig till Fulltofta Naturcentrum i Hörby

29 januari 2014

Vik. Assistant Contact Center Manager

30 augusti 2010

24 juni 2010

Utställningskoordinator

12 april 2010

Utställningsansvarig

31 mars 2010

Utställningsansvarig m m

31 mars 2010

Vik koordinator

23 september 2009

Mässchef

4 augusti 2009

Föreståndare till Kulturhuset Borgen

14 oktober 2008

13 juni 2008

Samordnare för lokaler och iordningsställande

9 juni 2008

Utställningschef

17 juli 2007