Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: 2:e Styrman


Nautisk handläggare (vikariat Sjöfartsverket 6 November 2013 Nautisk handläggare (vikariat
Svensk lägerverksamh.. 12 May 2014 Motorbåtsinstruktör
TT-Line AB 24 February 2015 2:e Styrman
TT-Line AB 21 April 2015 2:e Styrman
TT-Line AB 26 April 2016 2:e styrman vikariat vår sommar
VTS-operatör, Malmö Sjöfartsverket 4 April 2017 VTS-operatör, Malmö