Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Agronom


Önnestadsgymnasiet (.. 29 July 2013 Utbildningsledare YH
Länsstyrelsen i Kron.. 6 August 2013 Djurskyddshandläggare
Kontrollant/Fältarbetare Proffice Sverige AB 26 August 2013 Kontrollant/Fältarbetare
Länsstyrelsen Söderm.. 11 September 2013 Kontrollansvarig Areal
Länsstyrelsen Söderm.. 20 September 2013 Handläggare EU stöd
Handläggare/fältkontrollant av EU:s jordbrukarstöd Länsstyrelsen Väster.. 3 October 2013 Handläggare/fältkontrollant av EU:s jordbrukarstöd
NORDISKT GENRESURSCENTER 21 October 2013 Curator/Senior Advisor/Scientist plant section
Agronom MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD.. 4 December 2013 Agronom
Handläggare till enheten för försöksdjur Jordbruksverket, Avd.. 20 December 2013 Handläggare till enheten för försöksdjur
Husdjursagronom inom ekologisk produktion Jordbruksverket, Väx.. 9 January 2014 Husdjursagronom inom ekologisk produktion
2 handläggare till internkontrollenheten Jordbruksverket, Utb.. 10 January 2014 2 handläggare till internkontrollenheten
Länsstyrelsen Värmland 24 January 2014 Djurkontrollanter jordbruksstöd
Vill du vara med och förhindra spridning av växtskadegörare? Jordbruksverket, Väx.. 3 February 2014 Vill du vara med och förhindra spridning av växtskadegörare?
Länsstyrelsen Värmland 7 February 2014 Fältkontrollanter jordbruksstöd
Länsstyrelsen Österg.. 10 February 2014 Fältkontrollanter av EU:s jordbrukarstöd
Länsstyrelsen Österg.. 10 February 2014 Kontrollant med ansvar för åkermarker
Länsstyrelsen i Kron.. 11 February 2014 Handläggare av landsbygdsstöd
Länsstyrelsen i Kron.. 11 February 2014 Handläggare av landsbygdsstöd
Högström & Co Manage.. 17 February 2014 Agronom/Hortonom - Nelson Seed Development AB
Agronom/Jordbruksförvaltare Göteborgs stad, Fast.. 22 February 2014 Agronom/Jordbruksförvaltare
Handläggare återkrav/fältkontollant Länsstyrelsen i Upps.. 25 February 2014 Handläggare återkrav/fältkontollant
Fältkontrollant/handläggare Länsstyrelsen i Upps.. 25 February 2014 Fältkontrollant/handläggare
Kontrollant av jordbruksstöd, växtskyddsprognoser Länsstyrelsen i Öreb.. 1 April 2014 Kontrollant av jordbruksstöd, växtskyddsprognoser
Agronom till SCB:s avdelning för regioner och miljö Statistiska centralb.. 2 April 2014 Agronom till SCB:s avdelning för regioner och miljö
Handläggare Länsstyrelsen i Upps.. 22 April 2014 Handläggare
Samordna kontroller av jordbrukarstöd Jordbruksverket, Utb.. 29 April 2014 Samordna kontroller av jordbrukarstöd
Medarbetare med fokus på växtskydd Jordbruksverket, Väx.. 3 May 2014 Medarbetare med fokus på växtskydd
Länsstyrelsen Västra.. 21 May 2014 Handläggare av förprövningsärenden
Länsstyrelsen Österg.. 10 June 2014 Handläggare med stödansvar för ekologisk produktion
ASM som brinner för grovfoder Eurofins Food & Agro.. 11 June 2014 ASM som brinner för grovfoder
ASM med teamledaransvar inom Utsäde Eurofins Food & Agro.. 11 June 2014 ASM med teamledaransvar inom Utsäde
Länsstyrelsen i Söde.. 24 February 2015 Byggnadskonsulent - vikariat
Postdoktor Mjölkkornas nutrition Sveriges lantbruksun.. 4 March 2015 Postdoktor Mjölkkornas nutrition