Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Antikvarie


Antikvarie till enheten för arkiv och museer Eskilstuna kommun 1 July 2013 Antikvarie till enheten för arkiv och museer
Antikvarie Riksantikvarieämbetet 24 June 2013 Antikvarie
ÅMÅLS FÖRSAMLING 19 June 2013 Antikvarie - bevarandeplaner begravningsplatser
Fältarkeologer, säsongsanställning Västra Götalandsregi.. 18 February 2013 Fältarkeologer, säsongsanställning
Studentmedarbetare Antikvarie Falkenbergs kommun, .. 31 July 2013 Studentmedarbetare Antikvarie
Byggnadsantikvarie Länsstyrelsen Västma.. 1 August 2013 Byggnadsantikvarie
Antikvarie Länsstyrelsen i Jämt.. 19 August 2013 Antikvarie
Byggnadsantikvarie/antikvarie Länsstyrelsen Väster.. 21 August 2013 Byggnadsantikvarie/antikvarie
Webbansvarig antikvarie SÖRMLANDS MUSEUM 18 September 2013 Webbansvarig antikvarie
Länsstyrelsen i Kron.. 3 October 2013 Kulturmiljöhandläggare/antikvarie
Kyrkoantikvarie Riksantikvarieämbetet 16 October 2013 Kyrkoantikvarie
Antikvarie/handläggare Riksantikvarieämbete.. 14 November 2013 Antikvarie/handläggare
Tyréns 15 November 2013 Byggnadsantikvarie
Antikvarie Göteborgs stift 27 November 2013 Antikvarie
Antikvarie Oskarshamns Kulturhus Oskarshamns kommun, .. 6 December 2013 Antikvarie Oskarshamns Kulturhus
Producent till Kulturmagasinet Helsingborgs stad, K.. 18 December 2013 Producent till Kulturmagasinet
Falköpings kommun, K.. 17 January 2014 Skolpedagog/Forntidspedagog
Västerbottens museum söker arkeologer Västerbottens museum 14 February 2014 Västerbottens museum söker arkeologer
Antikvarie Länsstyrelsen Gävleb.. 17 February 2014 Antikvarie
Länsantikvarie Länsstyrelsen i Upps.. 19 February 2014 Länsantikvarie
Länsstyrelsen Österg.. 24 February 2014 Antikvarie
Uppsala universitet,.. 1 April 2014 Antikvarie
Uppsala universitet,.. 11 April 2014 Antikvarie
Länsstyrelsen i Kron.. 11 April 2014 Kulturmiljöhandläggare/antikvarie
Uppsala universitet,.. 6 May 2014 Universitetsantikvarie
Länsstyrelsen i Söde.. 14 May 2014 Antikvarie
Handläggare - arkeologi Länsstyrelsen Gävleb.. 15 May 2014 Handläggare - arkeologi
Antikvarie/handläggare Riksantikvarieämbete.. 16 May 2014 Antikvarie/handläggare
Två byggnadsantikvarier/antikvarier Länsstyrelsen Väster.. 21 May 2014 Två byggnadsantikvarier/antikvarier
Länsstyrelsen Västra.. 17 June 2014 Antikvarie/handläggare Kulturmiljöenheten
Studentmedarbetare - Föremål Falkenbergs kommun, .. 23 July 2014 Studentmedarbetare - Föremål
Stadsantikvarie Linköpings kommun, M.. 28 August 2014 Stadsantikvarie
STIFTELSEN DALARNAS .. 28 August 2014 Hembygdskonsulent/antikvarie
STIFTELSEN DALARNAS .. 28 August 2014 Antikvarie
Länsstyrelsen i Söde.. 3 March 2015 Byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen Skåne,.. 10 March 2015 Byggnadsantikvarie
Östergötlands museum 24 March 2015 Guide till Löfstad Slott
Länsstyrelsen Västra.. 29 May 2015 Antikvarie/arkeolog Göteborg
Länsstyrelsen i Söde.. 26 January 2016 Byggnadsantikvarie