Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Ärftlighetsforskare


Biträdande forskare i funktionell genetik Lunds universitet. I.. 12 August 2013 Biträdande forskare i funktionell genetik
Institutionen för im.. 20 December 2013 Postdoktor inom T-cellsbaserad cancerterapi
Uppsala universitet,.. 7 February 2014 Postdoktor – Elektronmikroskopi för solcellstillämpningar
Uppsala universitet,.. 7 February 2014 Postdoktor i beräkningsvetenskap och materialteori
postdoktor SU FV1372-14 Stockholms universitet 9 May 2014 postdoktor SU FV1372-14
Uppsala universitet,.. 1 June 2016 Postdoktor i växtgenomik (GENTREE)
Uppsala universitet,.. 1 June 2016 Postdoktor i växtgenomik (VR)
Uppsala universitet,.. 16 June 2016 Postdoktor i mykologi
Uppsala universitet,.. 16 June 2016 Postdoktor i mykologi
Uppsala universitet,.. 18 August 2016 Forskare i evolutionsbiologi eller mykologi
Uppsala universitet,.. 19 September 2016 Postdoktor
Doktorand i Evolutionsbiologi Linköpings Universitet 11 October 2016 Doktorand i Evolutionsbiologi
Uppsala universitet,.. 25 November 2016 Forskare 60%
Uppsala universitet,.. 10 January 2017 Forskare i molekylärbiologi
Uppsala universitet,.. 12 January 2017 Forskare i genetik/genomik
Uppsala universitet,.. 2 February 2017 Postdoktor i evolutionsbiologi
Uppsala universitet,.. 7 February 2017 Postdoktor i artbildningsgenomik
Uppsala universitet,.. 10 February 2017 Postdoktor
Uppsala universitet,.. 16 February 2017 Forskare med inriktning mot artbildning
Uppsala universitet,.. 24 February 2017 Forskare i zooekologi
Uppsala universitet,.. 16 March 2017 Forskare i jämförande evolutionär zoologi
Uppsala universitet,.. 31 March 2017 Postdoktor i evolutionsbiologi
Postdoktor i evolutionär genomik Stockholms universitet 11 April 2017 Postdoktor i evolutionär genomik
Forskare i evolutionär genomik Stockholms universitet 11 April 2017 Forskare i evolutionär genomik
Postdoktor i evolutionär genomik Stockholms universitet 9 January 2018 Postdoktor i evolutionär genomik
Postdoktor i populationsgenomik Stockholms universitet 9 January 2018 Postdoktor i populationsgenomik
Doktorand i ekologi och evolution Stockholms universitet 19 January 2018 Doktorand i ekologi och evolution
Doktorand i växtsystematik Stockholms universitet 19 January 2018 Doktorand i växtsystematik
Postdoctoral Researcher in engineered extracellular vesicles Karolinska Institutet, 17 October 2018 Postdoctoral Researcher in engineered extracellular vesicles
Postdoktor i evolutionär genomik Stockholms universitet 15 May 2019 Postdoktor i evolutionär genomik
Forskare i evolutionär genomik Stockholms universitet 15 May 2019 Forskare i evolutionär genomik