Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Arkivarie


Nationalmuseum med P.. 29 June 2013 vik Arkivarie
Arkivarie till Samlingsenheten Stockholms stad; Kul.. 25 June 2013 Arkivarie till Samlingsenheten
Arkivarie Riksantikvarieämbetet 14 June 2013 Arkivarie
Arkivarie till Planeringsavdelningen Landstinget Kronober.. 14 June 2013 Arkivarie till Planeringsavdelningen
Arkivarie Hässleholms kommun 20 June 2013 Arkivarie
Hallands kulturhisto.. 11 June 2013 ARKIVARIE
Länsstyrelsen i Gotl.. 24 July 2013 Arkivarie
Riksarkivet, Marieberg 26 July 2013 Projektsamordnare till
Riksarkivet, Marieberg 1 August 2013 Myndighetsarkivarie
Statens musikverk 16 August 2013 Forskningsarkivarie/arkivassistent
Moderna Museet 20 August 2013 Arkivarie
Arkivarie Malmö stad Servicefö.. 23 August 2013 Arkivarie
Arkivarie Örebro läns landsting 27 August 2013 Arkivarie
Arkivarie Fortifikationsverket 2 September 2013 Arkivarie
Dokumentadministratör/Arkivarie till Väröbacka Poolia Kontor 5 September 2013 Dokumentadministratör/Arkivarie till Väröbacka
Arkivarie till myndighet! Perido Skills AB 10 September 2013 Arkivarie till myndighet!
Arkivarie Malmö stad Miljöförv.. 18 September 2013 Arkivarie
Arkivarie till Länsarkivet i Håksberg, Ludvika Landstinget Dalarna .. 23 September 2013 Arkivarie till Länsarkivet i Håksberg, Ludvika
Svenska kyrkan kansli 24 September 2013 Arkivarie
Arkivarie Transportstyrelsen 25 September 2013 Arkivarie
Servicekontoret 25 September 2013 Arkivarie
Arkivarie Försäkringskassan 26 September 2013 Arkivarie
Arkivarie Kriminalvården, HK R.. 27 September 2013 Arkivarie
Arkivarie Lunds universitet 5 October 2013 Arkivarie
Arkivarie Lunds universitet 4 October 2013 Arkivarie
Academic Work Sweden.. 11 October 2013 Arkivarier till ett ledande medicinskt institut
Academic Work Sweden.. 11 October 2013 Arkivariejobb på ett ledande medicinskt institut
Erfaren arkivarie Poolia Kontor 11 October 2013 Erfaren arkivarie
Arkivarie Karlstads kommun, Ku.. 11 October 2013 Arkivarie
Arkivarie till Stadsarkivet Lunds kommun, Admini.. 15 October 2013 Arkivarie till Stadsarkivet
Bengtsfors: Bengtsforskommun söker kommunarkivarie 50% Jobbakuten Väst AB 16 October 2013 Bengtsfors: Bengtsforskommun söker kommunarkivarie 50%
Arkivarie med IT-inriktning Göteborgs stad, Stad.. 18 October 2013 Arkivarie med IT-inriktning
Sollefteå kommun Kom.. 18 October 2013 E-förvaltare/arkivarie
Vellinge kommun 23 October 2013 Kommunarkivarie
Academic Work Sweden.. 28 October 2013 Arkivarie för heltidsuppdrag