Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Arkivkanslist


Blekinge tingsrätt 20 January 2014 Arkivhandläggare
Kommuninvest i Sveri.. 26 March 2014 Dokumentadministratör
Transportstyrelsen 4 April 2014 Arkivarie
Trelleborgs kommun 10 April 2014 Kommunarkivarie
Academic Work Sweden.. 14 April 2014 Arkivarier till ett ledande medicinskt institut
FRA 2 June 2014 Arkivarie
Rekryteringsmyndigheten 3 June 2014 Arkivarie till Karlstad
VATTENFALL AB 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
VATTENFALL AB 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Vattenfall AB/Forsma.. 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Vattenfall AB/Forsma.. 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Polisen, Ledningsstö.. 7 August 2014 Arkivarie till Polismyndigheten i Örebro Län
Polisen, Ledningsstö.. 8 August 2014 Arkivarie till Polismyndigheten i Örebro Län
Nyköpings kommun - C.. 15 August 2014 Arkivarie till Nyköpings Stadsarkiv
Skinnskattebergs kommun 20 February 2015 Arkivarie/registrator
Regeringskansliet 20 March 2015 Junior arkivarie med stort samhällsintresse
Proffice Sverige AB 16 April 2015 Arkivarie
Polismyndigheten, Rä.. 22 April 2015 Arkivarie (handläggare)
Sollentuna Kommun Ba.. 5 June 2015 Registrator/arkivarie
Göteborg, Stadsledni.. 10 August 2015 Registrator
Ljusdals kommun 12 August 2015 Kommunarkivarie
Polismyndigheten 14 August 2015 Arkivarie till Rättsavdelningen, ref C2448/2015
Polismyndigheten, Rä.. 13 April 2016 Arkivarie
Polismyndigheten, Rä.. 27 April 2016 Arkivarie
Stockholms stad, Ver.. 24 May 2016 Arkivarie
Polismyndigheten, Rä.. 23 June 2016 Arkivarie
KROKOMS KOMMUN 1 July 2016 Arkivarie och Nämndsekretare
Arena Personal Sveri.. 15 July 2016 Arkivarie för arbete med informationshanteringsplaner
Arena Personal Sveri.. 15 July 2016 Arkivarie sökes till Gärdet
Sotenäs Kommun, Komm.. 25 July 2016 Nämndsekreterare med arkivkompetens
Energimarknadsinspek.. 29 July 2016 Huvudregistrator/arkivarie
Sotenäs Kommun, Komm.. 23 August 2016 Nämndsekreterare med arkivkompetens
VÄXJÖ STIFT 8 September 2016 Stiftsarkivarie