Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Arkivkanslist


Arkivhandläggare Blekinge tingsrätt 20 January 2014 Arkivhandläggare
Kommuninvest i Sveri.. 26 March 2014 Dokumentadministratör
Arkivarie Transportstyrelsen 4 April 2014 Arkivarie
Kommunarkivarie Trelleborgs kommun 10 April 2014 Kommunarkivarie
Academic Work Sweden.. 14 April 2014 Arkivarier till ett ledande medicinskt institut
FRA 2 June 2014 Arkivarie
Arkivarie till Karlstad Rekryteringsmyndigheten 3 June 2014 Arkivarie till Karlstad
Dokumenthanteringsingenjör Forsmark VATTENFALL AB 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Dokumenthanteringsingenjör Forsmark VATTENFALL AB 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Dokumenthanteringsingenjör Forsmark Vattenfall AB/Forsma.. 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Dokumenthanteringsingenjör Forsmark Vattenfall AB/Forsma.. 4 August 2014 Dokumenthanteringsingenjör Forsmark
Arkivarie till Polismyndigheten i Örebro Län Polisen, Ledningsstö.. 7 August 2014 Arkivarie till Polismyndigheten i Örebro Län
Arkivarie till Polismyndigheten i Örebro Län Polisen, Ledningsstö.. 8 August 2014 Arkivarie till Polismyndigheten i Örebro Län
Arkivarie till Nyköpings Stadsarkiv Nyköpings kommun - C.. 15 August 2014 Arkivarie till Nyköpings Stadsarkiv
Arkivarie/registrator Skinnskattebergs kommun 20 February 2015 Arkivarie/registrator
Junior arkivarie med stort samhällsintresse Regeringskansliet 20 March 2015 Junior arkivarie med stort samhällsintresse
Arkivarie Proffice Sverige AB 16 April 2015 Arkivarie
Arkivarie (handläggare) Polismyndigheten, Rä.. 22 April 2015 Arkivarie (handläggare)
Sollentuna Kommun Ba.. 5 June 2015 Registrator/arkivarie
Registrator Göteborg, Stadsledni.. 10 August 2015 Registrator
Kommunarkivarie Ljusdals kommun 12 August 2015 Kommunarkivarie
Arkivarie till Rättsavdelningen, ref C2448/2015 Polismyndigheten 14 August 2015 Arkivarie till Rättsavdelningen, ref C2448/2015
Arkivarie Polismyndigheten, Rä.. 13 April 2016 Arkivarie
Arkivarie Polismyndigheten, Rä.. 27 April 2016 Arkivarie
Arkivarie Stockholms stad, Ver.. 24 May 2016 Arkivarie
Arkivarie Polismyndigheten, Rä.. 23 June 2016 Arkivarie
Arkivarie och Nämndsekretare KROKOMS KOMMUN 1 July 2016 Arkivarie och Nämndsekretare
Arkivarie för arbete med informationshanteringsplaner Arena Personal Sveri.. 15 July 2016 Arkivarie för arbete med informationshanteringsplaner
Arkivarie sökes till Gärdet Arena Personal Sveri.. 15 July 2016 Arkivarie sökes till Gärdet
Nämndsekreterare med arkivkompetens Sotenäs Kommun, Komm.. 25 July 2016 Nämndsekreterare med arkivkompetens
Energimarknadsinspek.. 29 July 2016 Huvudregistrator/arkivarie
Nämndsekreterare med arkivkompetens Sotenäs Kommun, Komm.. 23 August 2016 Nämndsekreterare med arkivkompetens
VÄXJÖ STIFT 8 September 2016 Stiftsarkivarie