Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Avdelningschef, statlig


Chef till rektors kansli Sveriges lantbruksun.. 26 June 2013 Chef till rektors kansli
Enhetschef och lektor Jönköping Academy HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖN.. 18 June 2013 Enhetschef och lektor Jönköping Academy
Linnéuniversitetet 20 June 2013 Chef för externa relationer
Enhetschefer Försäkringskassan 25 June 2013 Enhetschefer
Biträdande avdelningsföreståndare Statens institutions.. 9 July 2013 Biträdande avdelningsföreståndare
Områdeschef tidig bedömning Försäkringskassan 24 July 2013 Områdeschef tidig bedömning
Bolagsverket, Utveck.. 5 August 2013 Avdelningschef Utvecklingsavdelningen
Vill du leda och utveckla kontrollavdelningen? Jordbruksverket, Kon.. 22 August 2013 Vill du leda och utveckla kontrollavdelningen?
Vill du leda och utveckla kundavdelningen? Jordbruksverket, Kun.. 22 August 2013 Vill du leda och utveckla kundavdelningen?
Avdelningsföreståndare Statens institutions.. 23 August 2013 Avdelningsföreståndare
Förvaltningschef Stockholms universitet 9 September 2013 Förvaltningschef
Kommunikationschef till Swedac Styrelsen för ackred.. 11 September 2013 Kommunikationschef till Swedac
Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef Sveriges lantbruksun.. 16 September 2013 Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef
Läkemedelsverket 18 September 2013 Enhetschef för verksamhetsplanering och uppföljning
Linnéuniversitetet 19 September 2013 Avdelningschef för Studerandeavdelningen
Linnéuniversitetet 19 September 2013 Avdelningschef för Studerandeavdelningen
Fakultetsdirektör Sveriges lantbruksun.. 24 September 2013 Fakultetsdirektör
Avdelningschef till avd för konsulttjänster STATENS SERVICECENTER 30 September 2013 Avdelningschef till avd för konsulttjänster
Klinikchef Gotland Jordbruksverket, DV .. 30 September 2013 Klinikchef Gotland
Avdelningschef till avd för konsulttjänster STATENS SERVICECENTER 1 October 2013 Avdelningschef till avd för konsulttjänster
Läkemedelsverket 7 October 2013 Enhetschefer
Avdelningschef till avdelningen för ea/e-handel STATENS SERVICECENTER 1 October 2013 Avdelningschef till avdelningen för ea/e-handel
Föreståndare för Centrum för biologisk mångfald, Uppsala Sveriges lantbruksun.. 14 October 2013 Föreståndare för Centrum för biologisk mångfald, Uppsala
Sektionschef, Västervik Skatteverket 18 October 2013 Sektionschef, Västervik
Högskolan Kristianstad 24 October 2013 Avdelningschef Gemensam service
Riksrevisionen, Effe.. 8 November 2013 Avdelningschef till effektivitetsrevisionen
Konkurrensverket - S.. 18 November 2013 Chef till avdelningen för Kommunikation
Konkurrensverket - S.. 19 November 2013 Chef till avdelningen för Stöd
Kronofogdemyndigheten 26 November 2013 Teamchef till rättelseteamet i Visby
Planeringsdirektör med helhetssyn Sveriges Domstolar, .. 4 December 2013 Planeringsdirektör med helhetssyn