Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Bangårdsoperatör


SJ söker Fordonsoperatörer till depå Hagalund SJ AB Division Fordon 8 October 2013 SJ söker Fordonsoperatörer till depå Hagalund
SJ söker Komfortoperatörer SJ AB Division Fordon 9 April 2014 SJ söker Komfortoperatörer
InfraTjänst & Säkerhet 28 April 2014 Bangårdsoperatör/växlare
InfraTjänst & Säkerhet 26 May 2014 Radioloksoperatör
SJ söker Komfortoperatörer för sommarvikariat SJ AB Division Fordon 19 March 2015 SJ söker Komfortoperatörer för sommarvikariat
Tågväxlare/tillsyningsman ADELEJ AB 7 July 2015 Tågväxlare/tillsyningsman