Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Berggrundsgeolog


Postdoktor, institutionen för geovetenskaper Uppsala universitet 3 July 2013 Postdoktor, institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet,.. 7 February 2014 Postdoktor
Boliden Mineral AB/B.. 17 March 2015 Borrkärnshanterare
Junior berggrundsgeolog till spännande bolag Framtiden AB 29 August 2016 Junior berggrundsgeolog till spännande bolag
Uppsala universitet,.. 1 December 2016 Postdoktor i Berggrundsgeologi