Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Biolog


Forskningsingenjör Uppsala universitet 28 June 2013 Forskningsingenjör
Forskningsingenjör Uppsala universitet 28 June 2013 Forskningsingenjör
Postdoktor i molekylär parasitologi Uppsala universitet 25 June 2013 Postdoktor i molekylär parasitologi
"Stability Coordinator" till Uppsala Proffice Life Science AB 18 June 2013 "Stability Coordinator" till Uppsala
Länsstyrelsen i Gotl.. 24 June 2013 Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Gotl.. 17 June 2013 Naturvårdsförvaltare
Postdoktor i Biologi Lunds universitet 28 June 2013 Postdoktor i Biologi
Länsstyrelsen Västra.. 28 June 2013 Projektledare till naturvårdsenheten
Havs- och vattenmynd.. 10 June 2013 Utredare- inriktning vattenförvaltning
Qlita Kräftan och Ek.. 28 May 2013 Testassistent
Qlita Kräftan och Ek.. 28 May 2013 Testledare
Borlänge kommun, Sam.. 28 June 2013 Skoglig biolog / naturvårdsinriktad jägmästare
Postdoctoral fellowship Sveriges lantbruksun.. 4 July 2013 Postdoctoral fellowship
Postdoktor i mikrobiell systemekologi Uppsala universitet 10 July 2013 Postdoktor i mikrobiell systemekologi
Naturvårdshandläggare inom ÅGP Länsstyrelsen Hallan.. 10 July 2013 Naturvårdshandläggare inom ÅGP
Doktorand i Immunteknologi Lunds universitet 8 August 2013 Doktorand i Immunteknologi
Kvalitetsansvarig till företag inom livsmedel Proffice Life Science AB 16 August 2013 Kvalitetsansvarig till företag inom livsmedel
Postdoctoral Position - Reference POSTDOC24 AstraZeneca Mölndal 3 September 2013 Postdoctoral Position - Reference POSTDOC24
Postdoctoral Fellow, Sweden AstraZeneca Mölndal 5 September 2013 Postdoctoral Fellow, Sweden
Associate Principal Scientist AstraZeneca Mölndal 5 September 2013 Associate Principal Scientist
Cellular Assay Development Scientist AstraZeneca Mölndal 5 September 2013 Cellular Assay Development Scientist
Principal Scientist AstraZeneca Mölndal 6 September 2013 Principal Scientist
Associate Principal Scientist AstraZeneca Mölndal 6 September 2013 Associate Principal Scientist
Senior Scientist AstraZeneca Mölndal 6 September 2013 Senior Scientist
Associate Principal Scientist AstraZeneca Mölndal 6 September 2013 Associate Principal Scientist
Principal Scientist AstraZeneca Mölndal 6 September 2013 Principal Scientist
Senior Scientist AstraZeneca Mölndal 6 September 2013 Senior Scientist
Senior Scientist - Respiratory Specialist AstraZeneca Mölndal 9 September 2013 Senior Scientist - Respiratory Specialist
Biolog med inriktning mot växtgenomik Sveriges lantbruksun.. 16 September 2013 Biolog med inriktning mot växtgenomik
Länsstyrelsen Västra.. 20 September 2013 Naturvårdshandläggare till Göteborg
Länsstyrelsen Söderm.. 24 September 2013 Jakthandläggare
Länsstyrelsen Västra.. 27 September 2013 Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön
Rovdjurshandläggare Länsstyrelsen Dalarn.. 2 October 2013 Rovdjurshandläggare
Postdoc in breast cancer research Karolinska Institute.. 10 October 2013 Postdoc in breast cancer research
Länsstyrelsen Västra.. 9 October 2013 Vikarierande naturumföreståndare till Hornborgasjön
Naturvårdshandläggare Skellefteå kommun, B.. 18 October 2013 Naturvårdshandläggare