Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Botaniker


Föreståndare för Botaniska Trädgården Botaniska Trädgården.. 20 January 2014 Föreståndare för Botaniska Trädgården
Föreståndare Lund Universitet Botaniska Trädgård Lunds universitet 21 January 2014 Föreståndare Lund Universitet Botaniska Trädgård
Naturvårdshandläggare Länsstyrelsen i Väst.. 19 March 2014 Naturvårdshandläggare
PhD student position in Plant Physiology Stockholms universitet 4 April 2014 PhD student position in Plant Physiology
Länsstyrelsen Västra.. 1 July 2014 Naturvårdshandläggare till Göteborg
Vilthandläggare / Naturumvärd Länsstyrelsen i Gävl.. 6 March 2015 Vilthandläggare / Naturumvärd
Länsstyrelsen Blekin.. 17 March 2015 1-2 biologer
ECOCOM AB 30 March 2015 Naturvärdesinventerare/MKB-konsult
Länsstyrelsen i Kron.. 27 April 2015 Naturvårdshandläggare
Postdoktor (2 år) i populationsgenetik Umeå universitet, Te.. 28 April 2015 Postdoktor (2 år) i populationsgenetik
Länsstyrelsen i Kron.. 22 June 2015 Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Kron.. 26 June 2015 Vattenvårdshandläggare
Förste assistent till enheten för botanik NATURHISTORISKA RIKS.. 14 August 2015 Förste assistent till enheten för botanik
Forensiker Polismyndigheten, Na.. 28 January 2016 Forensiker
NFC i Linköping söker forensiker inom växtområdet Polismyndigheten, Na.. 22 April 2016 NFC i Linköping söker forensiker inom växtområdet
Länsstyrelsen i Kron.. 23 May 2016 Naturvårdshandläggare
Reservatsförvaltare inom projektet Sand-Life Länsstyrelsen Hallan.. 15 July 2016 Reservatsförvaltare inom projektet Sand-Life
Länsstyrelsen Skåne,.. 20 July 2016 Reservatshandläggare
Länsstyrelsen Österg.. 2 August 2016 Projektledare
Länsstyrelsen Österg.. 19 August 2016 Ärendehandläggare till Naturvårdsenheten
Department of Biolog.. 22 August 2016 Forskningsbiträde
Doktorand i växtfysiologi Stockholms universitet 20 October 2016 Doktorand i växtfysiologi
Doktorand i växtsystematik Stockholms universitet 20 October 2016 Doktorand i växtsystematik
Biologilärare Hvilan Utbildning 20 October 2016 Biologilärare
Länsstyrelsen Österg.. 18 November 2016 Förvaltare
Förste assistent till enheten för botanik NATURHISTORISKA RIKS.. 23 November 2016 Förste assistent till enheten för botanik
Förste assistent till enheten för botanik NATURHISTORISKA RIKS.. 23 November 2016 Förste assistent till enheten för botanik
Länsstyrelsen i Gotl.. 13 December 2016 Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen Västra.. 5 January 2017 Naturvårdshandläggare till Göteborg eller Vänersborg
Länsstyrelsen i Gotl.. 18 January 2017 Handläggare av åtagandeplaner/inventerare
Intendent till enheten för miljöforskning och övervakning NATURHISTORISKA RIKS.. 20 January 2017 Intendent till enheten för miljöforskning och övervakning
Forskningsingenjör Umeå universitet, Te.. 30 January 2017 Forskningsingenjör