Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Chef inom kyrkogårdsförvaltningen


Arnäs, Gideå, Trehör.. 2 September 2013 Kyrkogårds-och fastighetschef
Lyckå Församling 7 October 2013 Kyrkogårds- och fastighetschef
Chef för fastighets- och begravningsverksamheten KALMAR KYRKLIGA SAMF.. 13 December 2013 Chef för fastighets- och begravningsverksamheten
Oskarshamns församling 27 January 2016 Kyrkogårdschef
Kinds pastorat 28 September 2016 kyrkogårdschef med arbetsledaransvar
Chef Kyrkogård och fastighet Församlingsexp/Förs... 11 November 2016 Chef Kyrkogård och fastighet
Kyrkogårdsförvaltnin.. 4 January 2017 Kyrkogårdsmästare med chefsansvar för eget distrikt
Kyrkogårdsförvaltnin.. 6 April 2017 Chef med grön utbildning