Chef inom övrig servicenäring lön 2020

Lönestatistik för Chef inom övrig servicenäring visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för Chef inom övrig servicenäring är 44400 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 3,36% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1490 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 39000 40100 37900
2015 41650 41800 41500 1700 3600 2650
2016 40800 41600 40000 -200 -1500 -850
2017 42700 44300 41100 2700 1100 1900
2018 44400 46100 42700 1800 1600 1700
2019 (prognos) 45890 47647 44133 1547 1433 1490
2020 (prognos) 47429 49245 45613 1599 1481 1540

Vad gör en Chef inom övrig servicenäring?

En chef har det övergripande ansvaret för verksamheten och dess personal.

Lediga Jobb som Chef inom övrig servicenäring

Just nu finns det 0st lediga jobb som Chef inom övrig servicenäring.

De städer i Sverige med flest jobb som Chef inom övrig servicenäring är

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Chef inom övrig servicenäring.

Stationschef till Håga

31 januari 2020

Stationschef till Alingsås

29 januari 2020

29 januari 2020

Månadslön Chef inom övrig servicenäring

Chef inom övrig servicenäring index