Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Chefsåklagare


Ekobrottsmyndigheten 26 September 2016 Vice chefsåklagare till Sundsvall
Ekobrottsmyndigheten 28 October 2016 Vice chefsåklagare till Umeå/Sundsvall, visstid
Ekobrottsmyndigheten 2 June 2017 Kammarchef till Stockholm, EBM2017-512
Ekobrottsmyndigheten 21 September 2017 Vice chefsåklagare till Finansmarknadskammaren, EBM2017-779
Ekobrottsmyndigheten 16 November 2018 Kammarchef till Linköping
Ekobrottsmyndigheten 30 July 2019 Kammarchef, vikariat