Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Doktorand


Doktorander i nationalekonomi Linköpings Universitet 18 March 2014 Doktorander i nationalekonomi
Linnéuniversitetet 21 March 2014 Doktorand i matematikdidaktik
Doktorand i medicinsk vetenskap (ORU 2.2.1-197/2014) Örebro Universitet 21 March 2014 Doktorand i medicinsk vetenskap (ORU 2.2.1-197/2014)
PhD student in Automatic Control Linköpings Universitet 28 March 2014 PhD student in Automatic Control
PhD student in Vehicular Systems Linköpings Universitet 31 March 2014 PhD student in Vehicular Systems
Umeå universitet 31 March 2014 Doktorand i matematisk statistik
Linnéuniversitetet 1 April 2014 PhD position in Bioenergy technology
Doktorand i Mekanisk teknologi och verktygsmaski Lunds universitet 1 April 2014 Doktorand i Mekanisk teknologi och verktygsmaski
Doktorand i historia MITTUNIVERSITETET, R.. 1 April 2014 Doktorand i historia
Doktorand  i Datavetenskap Blekinge Tekniska Hö.. 2 April 2014 Doktorand i Datavetenskap
Umeå universitet 2 April 2014 Doktorander i statistik
PhD student position in Marine Ecotoxicology Stockholms universitet 3 April 2014 PhD student position in Marine Ecotoxicology
Linnéuniversitetet 3 April 2014 Doktorand i miljövetenskap
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap Karlstads universite.. 3 April 2014 Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
4 PhD positions in Computer Networking Karlstad University,.. 3 April 2014 4 PhD positions in Computer Networking
4 PhD positions in Privacy and Security Karlstad University,.. 3 April 2014 4 PhD positions in Privacy and Security
Två doktorander i engelska MITTUNIVERSITETET, R.. 2 April 2014 Två doktorander i engelska
10 doktorander till företagsforskarskolan Tekniska Högskolan i.. 4 April 2014 10 doktorander till företagsforskarskolan
Doktorandanställning i etik KULTUR OCH SAMHÄLLE 4 April 2014 Doktorandanställning i etik
IT-FAKULTETEN 7 April 2014 Doktorand i Software Engineering
Doktorand i psykologi (licentiat) Örebro Universitet 8 April 2014 Doktorand i psykologi (licentiat)
Fyra doktorandplatser vid Stockholms universitet Stockholms universitet 10 April 2014 Fyra doktorandplatser vid Stockholms universitet
Doktorand i handikappvetenskap Linköpings Universitet 10 April 2014 Doktorand i handikappvetenskap
Doktorand i Etnicitet och migration Linköpings Universitet 10 April 2014 Doktorand i Etnicitet och migration
Högskolan Kristianstad 11 April 2014 Doktorand i industriell ekonomi
Umeå universitet 10 April 2014 Doktorand i teoretisk fysik
Umeå universitet 9 April 2014 Doktorand i molekylärbiologi
Doktorand i pedagogik med inriktning hälsopedagogik Högskolan i Gävle 15 April 2014 Doktorand i pedagogik med inriktning hälsopedagogik
Umeå universitet 15 April 2014 Doktorand i medicinsk vetenskap inr omvårdnad
Kost och Idrottsvete.. 16 April 2014 Doktorand i kostvetenskap
PhD student position in Computational Materials Physics Chalmers Tekniska Hö.. 16 April 2014 PhD student position in Computational Materials Physics
Umeå universitet 16 April 2014 Doktorand i pedagogiskt arbete
Linnéuniversitetet 17 April 2014 PhD student with an orientation in Media Technology