Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Dörrvakt


Köksbaren 24 September 2013 Entrevärd
Restaurang Kohphangan 17 March 2014 entrévärd
Restaurang Hetma 28 April 2014 Dörrvakt
Bruk Bemanning HB 14 August 2014 Entre/Publik värdar
Bellmans 8 April 2016 ENTRÉVÄRD
Elite Service Partne.. 16 July 2016 Service inriktad Entrévärd
Entrévärd Restaurang Gröna Lund 20 December 2016 Entrévärd Restaurang
Västerhus 9 March 2017 DÖRRVAKT
Säkerhetsvärd till Gröna Lunds entré Gröna Lund 3 September 2018 Säkerhetsvärd till Gröna Lunds entré