Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Driftledare, skogsbruk


Produktionskoordinator EuroMaint Rail EuroMaint Rail AB 24 June 2013 Produktionskoordinator EuroMaint Rail
Områdeschef ÅVC Sysav 7 August 2013 Områdeschef ÅVC
Region Väst 3 September 2013 Arbetsledare till Jönköping
Driftchef med goda ledaregenskaper Länsgården Fastighet.. 19 November 2013 Driftchef med goda ledaregenskaper
Sektionschef Barrmassalinjen BillerudKorsnäs AB, .. 5 December 2013 Sektionschef Barrmassalinjen
Sektionschef PS Fiber BillerudKorsnäs AB, .. 5 December 2013 Sektionschef PS Fiber
Driftledare till Setra Heby Setra 15 January 2014 Driftledare till Setra Heby
Sektionschef PS Fiber BillerudKorsnäs AB, .. 30 January 2014 Sektionschef PS Fiber
Produktionsledare skogsvård Holmen Skog, Distrik.. 10 February 2014 Produktionsledare skogsvård
EKENÄS TIMBER AKTIEBOLAG 10 March 2015 Virkesinköpare
Serviceledare till Linde Poolia Väst AB 18 November 2016 Serviceledare till Linde