Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Ekolog


Researchers and project managers STIFT THE STOCKHOLM .. 25 June 2013 Researchers and project managers
Linnéuniversitetet 19 June 2013 Laboratory assistant in Quaternary Palaeoecology
Till Stadsmiljöenheten söker vi en ekolog Stockholms stad; Sta.. 16 August 2013 Till Stadsmiljöenheten söker vi en ekolog
Universitetslektorat i akvatisk ekologi Sveriges lantbruksun.. 21 August 2013 Universitetslektorat i akvatisk ekologi
Kommunekolog Mölndals stad, Miljö.. 29 August 2013 Kommunekolog
Havs- och vattenmynd.. 6 September 2013 Utredare inom art- och habitatdirektivet i akvatisk miljö
Linnéuniversitetet 10 October 2013 Laboratorieingenjör
Postdoktor i Ekossystemtjänster Lunds Universitet, C.. 17 October 2013 Postdoktor i Ekossystemtjänster
Havs- och vattenmynd.. 4 November 2013 Handläggare med inriktning miljödomar
Institutionen för ek.. 6 November 2013 Postdoktor i akvatisk biogeokemi / sedimentologi
Doktorand Stockholms universitet 7 November 2013 Doktorand
Postdoktor Stockholms universitet 8 November 2013 Postdoktor
Linnéuniversitetet 14 November 2013 PhD Student in Ecology
Ekolog Kristianstads kommun 15 November 2013 Ekolog
Forskare Lunds universitet 18 November 2013 Forskare
Vikarierande kommunekolog Partille kommun, Sam.. 13 December 2013 Vikarierande kommunekolog
Vilthandläggare Länsstyrelsen Dalarn.. 18 December 2013 Vilthandläggare
Länsstyrelsen Jönköp.. 17 January 2014 Områdesskyddshandläggare
Länsstyrelsen Jönköp.. 17 January 2014 Vattenverksamhetshandläggare med databaskunskaper
Kommunekolog, vikariat Miljö- och samhällsb.. 5 February 2014 Kommunekolog, vikariat
Postdoktor i växt/insekt-interaktioner Sveriges lantbruksun.. 6 February 2014 Postdoktor i växt/insekt-interaktioner
Umeå universitet 6 February 2014 Doktorand i marin mikrobiell ekologi
Umeå universitet 10 February 2014 Projektassistent
Kommunekolog/biolog Halmstads kommun, Sa.. 13 February 2014 Kommunekolog/biolog
Forskare i akvatisk resurs- och miljöanalys Sveriges lantbruksun.. 18 February 2014 Forskare i akvatisk resurs- och miljöanalys
Forskare i marin integrerad ekosystemanalys, Sveriges lantbruksun.. 18 February 2014 Forskare i marin integrerad ekosystemanalys,
Postdoc in Plant Resistance Ecology Sveriges lantbruksun.. 18 February 2014 Postdoc in Plant Resistance Ecology
Mjölby kommun, Miljö.. 14 March 2014 Kommunekolog
Kommunekolog ÖSTERSUNDS KOMMUN 18 March 2014 Kommunekolog
Höörs kommun, Kommun.. 26 March 2014 Miljöstrateg/ekolog, vik, 100 %
Kommunekolog till Stadsbyggnad Örebro Kommun 25 March 2014 Kommunekolog till Stadsbyggnad
Alingsås kommun, Sam.. 27 March 2014 Kommunekolog
Forskningsassistent i dataanalys Sveriges lantbruksun.. 29 April 2014 Forskningsassistent i dataanalys