Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Etolog


Djurskyddshandläggare Länsstyrelsen i Väst.. 28 April 2015 Djurskyddshandläggare
Vellinge kommun 7 July 2015 Naturvägledare
Försökstekniker, 2 stycken Sveriges lantbruksun.. 18 October 2016 Försökstekniker, 2 stycken
Försökstekniker Sveriges lantbruksun.. 20 October 2016 Försökstekniker
Forskningsingenjör inom etologi, fysiologi och genetik Linköpings Universitet 19 December 2016 Forskningsingenjör inom etologi, fysiologi och genetik
Doktorand i Etologi Linköpings Universitet 11 January 2017 Doktorand i Etologi
Naturvägledare till naturum Höga Kusten säsongen 2017 Länsstyrelsen Väster.. 2 February 2017 Naturvägledare till naturum Höga Kusten säsongen 2017
Postdoktor i etologi Linköpings Universitet 11 April 2017 Postdoktor i etologi