Fastighets- och förvaltningschef lön 2020

Lönestatistik för Fastighets- och förvaltningschef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för Fastighets- och förvaltningschef är 52500 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt -1,22% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om -640 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 49000
2015 49450 47800 51100 -1200
2016 51800 700
2017 55550 56200 54900 3100
2018 52500 53600 51400 -2600 -3500 -3050
2019 (prognos) 51860 52946 50773 -654 -627 -640
2020 (prognos) 51228 52301 50154 -646 -619 -632

Vad gör en Fastighets- och förvaltningschef?

Fastighets- och förvaltningschefer är anställda på olika kommunala förvaltningar.

Lediga Jobb som Fastighets- och förvaltningschef

Just nu finns det 29st lediga jobb som Fastighets- och förvaltningschef.

De städer i Sverige med flest jobb som Fastighets- och förvaltningschef är Stockholm (8) Malmö (3) Sollentuna (2) Norrköping (1) Herrljunga (1) Falun (1) Borås (1) Varberg (1) Ale (1) Eskilstuna (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Fastighets- och förvaltningschef.

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadschef

27 mars 2020

27 mars 2020

27 mars 2020

Förvaltningschef till Förvaltningen för Service och Teknik

24 mars 2020

23 mars 2020

Interim Maintenance Operations Manager

17 mars 2020

Månadslön Fastighets- och förvaltningschef