Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Forskarassistent


Projektsamordnare Karolinska Institute.. 17 June 2013 Projektsamordnare
Forskarassistent i Fysikalisk kemi Uppsala universitet 25 June 2013 Forskarassistent i Fysikalisk kemi
Postdoktor med inriktning mot demenssjukdom Linköpings Universitet 26 June 2013 Postdoktor med inriktning mot demenssjukdom
Postdoktor i tema Vatten i natur och samhälle Linköpings Universitet 12 June 2013 Postdoktor i tema Vatten i natur och samhälle
Doktorand inom innovativ produktutveckling Blekinge Tekniska Hö.. 14 June 2013 Doktorand inom innovativ produktutveckling
Doktorand inom Innovationsvetenskap HMS INDUSTRIAL NETW.. 21 June 2013 Doktorand inom Innovationsvetenskap
Doctoral student in Biotechnology HÖGSKOLAN I BORÅS 27 June 2013 Doctoral student in Biotechnology
Göteborgs universitet 18 June 2013 Postdoctoral research
Forskarassistent i molekylär medicin Uppsala universitet 4 July 2013 Forskarassistent i molekylär medicin
Linnéuniversitetet 2 July 2013 PhD student in Computer and Information Science
Linnéuniversitetet 2 July 2013 Laboratory assistant in Quaternary Palaeoecology
Forskarassistent i elektronik MITTUNIVERSITETET, R.. 28 June 2013 Forskarassistent i elektronik
Forskarassistent i farmakognosi Uppsala universitet 11 July 2013 Forskarassistent i farmakognosi
Forskarassistent i zooekologi Uppsala universitet 10 July 2013 Forskarassistent i zooekologi
Forskningsassistent (diabetes och metabolism) Uppsala universitet 12 July 2013 Forskningsassistent (diabetes och metabolism)
3 Postdoc in Embedded Sensor Systems for Health MÄLARDALENS HÖGSKOLA 15 July 2013 3 Postdoc in Embedded Sensor Systems for Health
Forskarassistent - Inst. för medicin och farmaci Uppsala universitet 18 July 2013 Forskarassistent - Inst. för medicin och farmaci
Postdoktor inom polymerteknologi HÖGSKOLAN I BORÅS 14 August 2013 Postdoktor inom polymerteknologi
Postdoctoral Research Fellow in Innnovation.... MÄLARDALENS HÖGSKOLA 4 September 2013 Postdoctoral Research Fellow in Innnovation....
Researcher Sveriges lantbruksun.. 4 September 2013 Researcher
Postdoktor i folkhälsovetenskap Karolinska Institute.. 6 September 2013 Postdoktor i folkhälsovetenskap
Forskarassistent MÄLARDALENS HÖGSKOLA 11 September 2013 Forskarassistent
PostD i fotoelektron och röntgenabsorberad spekt Lunds Universitet, M.. 17 September 2013 PostD i fotoelektron och röntgenabsorberad spekt
Postdoktor i tillämpad matematik (ORU 2.2.1-3349/2013) Örebro Universitet 18 September 2013 Postdoktor i tillämpad matematik (ORU 2.2.1-3349/2013)
Forskningsassistent Stockholms universitet 20 September 2013 Forskningsassistent
Linnéuniversitetet 27 September 2013 Forskarassistent i informatik
Göteborgs universitet 9 October 2013 Doktorand i Ekonomisk historia
Institutionen för fy.. 11 October 2013 Forskarassistent i Molekyl och kondenserade materiens fysik
Postdoktor i biokemi Örebro Universitet 10 October 2013 Postdoktor i biokemi
Projektkoordinator Lunds universitet 18 October 2013 Projektkoordinator
Linnéuniversitetet 21 October 2013 Postdoctoral position in gamma-ray astrophysics
Forskarassistenter inom Humaniora och Samhällsvetenskap Örebro Universitet 29 October 2013 Forskarassistenter inom Humaniora och Samhällsvetenskap
Forskarassistenter inom Medicin Örebro Universitet 29 October 2013 Forskarassistenter inom Medicin