Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Forskare, farmakologi


Biträdande Forskare Centrum för Öst- och.. 17 June 2013 Biträdande Forskare
Göteborgs universitet 27 June 2013 Researcher
Göteborgs universitet 24 June 2013 Postdoctoral Fellow in Health Economics
Projektkoordinator till SciLifeLab i Uppsala Proffice Life Science AB 12 July 2013 Projektkoordinator till SciLifeLab i Uppsala
Forskare, vid institutionen för farmaci Uppsala universitet 11 July 2013 Forskare, vid institutionen för farmaci
Göteborgs universitet 12 July 2013 Postdoctoral fellow in Tumor immunology
Postdoktor i masspektrometri Institutionen för kv.. 2 August 2013 Postdoktor i masspektrometri
Postdoc position Mass spectrometry Karolinska Institute.. 2 August 2013 Postdoc position Mass spectrometry
Doktorand i Immunteknologi Lunds universitet 4 September 2013 Doktorand i Immunteknologi
Göteborgs universitet 19 September 2013 Postdoctor in Microbiology/Endocrinology
Göteborgs universitet 19 September 2013 Postdoctor in Microbiology/atherosclerosis
Laboratorieforskare Lunds universitet. I.. 27 September 2013 Laboratorieforskare
Forskare med diarienummer MPA 2013/971 Lunds universitet 4 October 2013 Forskare med diarienummer MPA 2013/971
Gruppchef Proffice Life Science AB 15 October 2013 Gruppchef
Institutionen för fa.. 16 October 2013 Forskare
Research Manager/Forskningsingenjör Proffice Life Science AB 16 October 2013 Research Manager/Forskningsingenjör
Institutionen för fa.. 18 October 2013 Doktorandplats i farmaceutisk vetenskap inom molekylär farmaci
Institutionen för fa.. 18 October 2013 Doktorandplats i Farmaceutisk vetenskap
Institutionen för me.. 21 October 2013 Postdoktor i bioinformatik
AKTIVIA SCIENCE WORK AB 21 October 2013 Clinical Study Manager - Lund
Göteborgs universitet 21 October 2013 Postdoctoral fellow in clinical virology
Göteborgs universitet 31 October 2013 Postdoctoral fellow in Breast cancer
Göteborgs universitet 31 October 2013 Forskningsingenjör
Institutionen för fa.. 8 November 2013 Postdoktor
Bitr forskare Lunds universitet 12 November 2013 Bitr forskare
Institutionen för lä.. 25 November 2013 Forskare - Facility Manager
Institutionen för lä.. 25 November 2013 Forskare
Institutionen för im.. 4 December 2013 Postdoktor i Molekylär Epidemiologi/ Bioinformatik
Expert Scientist Insulin Sensitivity In Vivo AstraZeneca Mölndal 9 December 2013 Expert Scientist Insulin Sensitivity In Vivo
Bioinformatics Scientist CVMD AstraZeneca Mölndal 9 December 2013 Bioinformatics Scientist CVMD
Cellular Assay Development Scientist Experis Engineering 18 December 2013 Cellular Assay Development Scientist
Institutionen för te.. 19 December 2013 Postdoktor – Organization, Management & Innovation
Institutionen för te.. 19 December 2013 Postdoktor - Stokastisk estimering
Institutionen för fy.. 20 December 2013 Postdoktor i neutronspridning
Göteborgs universitet 23 December 2013 Postdoktor i Fysiologi
Göteborgs universitet 23 December 2013 Postdoktor i Fysiologi
Institutionen för te.. 9 January 2014 Postdoktor – värmebehandling av filmer