Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Fysiologassistent, laborant


Projektassistent Lunds Universitet, F.. 31 July 2013 Projektassistent
Förste forskningsingenjör i klinisk neurofysiologi Linköpings Universitet 23 February 2017 Förste forskningsingenjör i klinisk neurofysiologi
Projektassistent vid Ergonomi och aerosolteknologi, LTH Lunds universitet, L.. 27 February 2017 Projektassistent vid Ergonomi och aerosolteknologi, LTH
Assistenter på laborationer på skolan för bioteknologi Kungliga Tekniska hö.. 7 December 2017 Assistenter på laborationer på skolan för bioteknologi