Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Geokemist


Postdoktor i Geobiosfärsvetenskap Lunds universitet, G.. 5 June 2013 Postdoktor i Geobiosfärsvetenskap
Post-doc Sveriges lantbruksun.. 13 August 2014 Post-doc
Forskare Sveriges lantbruksun.. 2 July 2015 Forskare
Forskare inom Geokemi Sveriges lantbruksun.. 24 May 2016 Forskare inom Geokemi
Postdoktor i analytisk miljökemi Sveriges lantbruksun.. 29 November 2016 Postdoktor i analytisk miljökemi
Postdoktor i akvatisk biogeokemi Sveriges lantbruksun.. 8 December 2016 Postdoktor i akvatisk biogeokemi
Postdoktor vid Skogens ekologi och skötsel Sveriges lantbruksun.. 14 December 2016 Postdoktor vid Skogens ekologi och skötsel
Postdoktor (2 år) i ekologi /biogeokemi i rinnande vatten Umeå universitet, Te.. 23 December 2016 Postdoktor (2 år) i ekologi /biogeokemi i rinnande vatten
Uppsala universitet,.. 10 April 2017 Forskare, Mineralogi Petrologi och Tektonik
Postdoktor om CO2-isoflux hos boreal tallskog Sveriges lantbruksun.. 13 April 2017 Postdoktor om CO2-isoflux hos boreal tallskog
SWECO AB 5 July 2019 Kundmottagare- Geolab