Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Historiker, forskare


Göteborgs universitet 12 September 2013 Postdoktor i Historia
Institutionen för ar.. 20 November 2013 Forskare i europeisk landskapskonvention och kulturminnesvård
Forskare - Urban Trees Sveriges lantbruksun.. 22 November 2013 Forskare - Urban Trees
Post Doc/Forskare Sveriges lantbruksun.. 22 January 2014 Post Doc/Forskare
Doktorand i Antikens kultur & samhällsliv Lunds universitet 3 February 2014 Doktorand i Antikens kultur & samhällsliv
Post doc Uppsala universitet,.. 25 May 2015 Post doc
1-2 postdoktorer i idé- och lärdomshistoria Uppsala universitet,.. 6 July 2015 1-2 postdoktorer i idé- och lärdomshistoria
Uppsala universitet,.. 27 October 2016 Två forskare i genushistoria
Projektledare Söderhamns kommun, .. 21 December 2016 Projektledare
Uppsala universitet,.. 3 January 2017 Forskare
Postdoktor Uppsala universitet, 10 February 2017 Postdoktor
Postdoktor Uppsala universitet, 10 February 2017 Postdoktor
Postdoktor Uppsala universitet, 27 February 2017 Postdoktor