Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Hydrobiolog


Postdoctor tjänst i akvatisk ekologi Sveriges lantbruksun.. 18 March 2015 Postdoctor tjänst i akvatisk ekologi
Postdoktor i akvatisk ekologi Sveriges lantbruksun.. 1 June 2015 Postdoktor i akvatisk ekologi
Länsstyrelsen Jönköp.. 19 April 2016 Handläggare inom tillsyn vattenverksamhet
Länsstyrelsen Västra.. 25 April 2016 Naturvetare Vattenmiljö
Länsstyrelsen Österg.. 12 January 2017 Handläggare med inriktning mot vattenverksamhet