Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Informatikerassistent


Umeå universitet 28 April 2014 Projektassistent i informatik
Folkhälsomyndigheten 25 August 2014 Informationsspecialist
Registrator till Rättsenheten Bergslagen Polismyndigheten 20 June 2016 Registrator till Rättsenheten Bergslagen
Socialstyrelsen 19 December 2016 Informationsspecialist till Socialstyrelsen