Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Jägmästare


Länsstyrelsen Väster.. 7 April 2015 Skogsinventerare med inriktning mot områdesskydd
Länsstyrelsen Väster.. 20 May 2015 Natura 2000-handläggare
Länsstyrelsen Väster.. 20 May 2015 Natura 2000-handläggare, vikariat
Länsstyrelsen Väster.. 20 May 2015 Reservatsbildare
Forskningsingenjör Sveriges lantbruksun.. 11 May 2016 Forskningsingenjör
Södra Region Syd 7 June 2016 Områdeschef
Vilthandläggare Länsstyrelsen i Upps.. 31 August 2016 Vilthandläggare
Rovdjurshandläggare Länsstyrelsen i Öreb.. 27 October 2016 Rovdjurshandläggare
Postdoktor ? snabbväxande lövträd för energiproduktion Sveriges lantbruksun.. 1 November 2016 Postdoktor ? snabbväxande lövträd för energiproduktion
Länsstyrelsen i Söde.. 13 December 2016 Vilt- och rovdjurshandläggare
Södra Skogsenergi 5 January 2017 Sommarvikarie för produktionsledning av Torvskörd
Länsstyrelsen Väster.. 1 February 2017 Handläggare fastighetsfrågor
Biträdande universitetslektor i virkeslära Sveriges lantbruksun.. 16 March 2017 Biträdande universitetslektor i virkeslära