Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent


Ekologisk rådgivare HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP.. 11 July 2013 Ekologisk rådgivare
Länsstyrelsen i Gotl.. 16 April 2014 Inventerare med biologkompetens
Frökontrollen söker medarbetare Frökontrollen Mellan.. 11 May 2014 Frökontrollen söker medarbetare
Klimatexpert inom jordbruksrådgivning Jordbruksverket, Väx.. 22 May 2014 Klimatexpert inom jordbruksrådgivning
Jordbruksförvaltate, Fo Mark Statens fastighetsverk 31 March 2015 Jordbruksförvaltate, Fo Mark
Rådgivare inom teknik, energi och klimat Jordbruksverket, Väx.. 21 April 2016 Rådgivare inom teknik, energi och klimat
Intervjuare till SCB Statistiska centralb.. 3 June 2016 Intervjuare till SCB
Intervjuare till SCB Statistiska centralb.. 3 June 2016 Intervjuare till SCB
Intervjuare till SCB Statistiska centralb.. 3 June 2016 Intervjuare till SCB
Intervjuare till SCB Statistiska centralb.. 3 June 2016 Intervjuare till SCB
Handläggare/kontrollant för jordbruksstöd Länsstyrelsen i Väst.. 27 February 2017 Handläggare/kontrollant för jordbruksstöd
Koordinator jordbruksproduktion Göteborgs stad., Fas.. 30 March 2017 Koordinator jordbruksproduktion