Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Jungman


Royal Stockholm Crui.. 1 July 2013 JUNGMAN med MB VIII till MS SYMFONI
Royal Stockholm Crui.. 14 October 2013 Jungman till MS Saga Lejon
Royal Stockholm Crui.. 24 February 2014 JUNGMAN med MB VIII till MS SYMFONI
Royal Stockholm Crui.. 24 February 2014 Jungman med maskinkännedom till MS Wasa Lejon
CTV MARIN AB 12 March 2014 Däcksman/jungman skärgårdsbåtar
CTV MARIN AB 24 February 2015 Däcksman/jungman skärgårdsbåtar
Däcksman sightseeingtrafik Drift 25 January 2017 Däcksman sightseeingtrafik
PnP Rederi AB 14 March 2017 Jungman/Däcksman
Däcksman till MS/ Kind REDERIAKTIEBOLAGET KIND 22 March 2017 Däcksman till MS/ Kind
M/S Pcp Rederi AB 22 January 2018 Däcksman till fartyget m/s Prins Carl Philip
Däcksman sightseeingtrafik Drift 24 July 2018 Däcksman sightseeingtrafik
Däcksman sightseeingtrafik Drift 14 January 2019 Däcksman sightseeingtrafik