Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Kammaråklagare


Åklagarmyndigheten 2 June 2015 Kammaråklagare
Åklagarmyndigheten 17 June 2015 Kammaråklagare till Västerås
Ekobrottsmyndigheten.. 29 June 2015 Åklagare eller erfaren jurist till rättsenheten
Ekobrottsmyndigheten.. 20 June 2016 Kammaråklagare
Ekobrottsmyndigheten.. 20 June 2016 Kammaråklagare till Örebro, visstid
Ekobrottsmyndigheten.. 20 June 2016 Kammaråklagare till Örebro, visstid
Ekobrottsmyndigheten 18 October 2016 Kammaråklagare, (visstid, ej specialist)
Ekobrottsmyndigheten 20 December 2016 Kammaråklagare till Sundsvall (vikariat).
Ekobrottsmyndigheten 18 January 2017 Specialiståklagare till Uppsala, EBM2017-44
Utvecklingscentrum i.. 3 February 2017 Kammaråklagare/handläggare
Ekobrottsmyndigheten 21 February 2017 Kammaråklagare (vikariat) Sundsvall/Umeå EBM2017-158
Ekobrottsmyndigheten 19 September 2017 Kammaråklagare, specialist, till Stockholm, EBM2017-766
Ekobrottsmyndigheten 24 September 2018 Kammaråklagare, specialist
Ekobrottsmyndigheten 8 January 2019 Specialiståklagare till Stockholm
Ekobrottsmyndigheten 22 January 2019 Specialiståklagare, Finansmarknadskammaren
Ekobrottsmyndigheten 22 July 2019 Senior åklagare till Stockholm