Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Kanslichef, statlig


STATENS VA-NÄMND 10 October 2013 Kanslichef
Förvaltningschef GIH 23 April 2014 Förvaltningschef
Åklagarmyndigheten 22 April 2014 Chefsadministratör
Naturvårdsverket 12 June 2014 Chef till enheten för viltanalys
Naturvårdsverket 12 June 2014 Chef till enheten för viltanalys
Riksdagsförvaltninge.. 14 August 2014 Biträdande kanslichef till konstitutionsutskottet
Kanslichef vid naturvetenskapliga fakultetens kansli Lunds universitet, N.. 29 May 2015 Kanslichef vid naturvetenskapliga fakultetens kansli
Chef för Verksamhets- och ledningsstöd Proffice Sverige AB 18 June 2015 Chef för Verksamhets- och ledningsstöd
Kanslichef till region Syd, placering Malmö Migrationsverket 3 July 2015 Kanslichef till region Syd, placering Malmö
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 7 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 7 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 7 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 7 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 7 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 8 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 8 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 8 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 8 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 8 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Gruppchef Polismyndigheten, Na.. 9 July 2015 Gruppchef
Kanslichef till region Syd, placering Malmö Migrationsverket 4 August 2015 Kanslichef till region Syd, placering Malmö
Rektor Campus Helsingborg Lunds universitet, U.. 17 August 2016 Rektor Campus Helsingborg
Sektionschef, Ludvika Skatteverket 28 September 2016 Sektionschef, Ludvika
Kalmar tingsrätt söker kanslichef Sveriges Domstolar, .. 3 November 2016 Kalmar tingsrätt söker kanslichef
Kanslichef Umeå universitet, Lä.. 23 December 2016 Kanslichef
Handläggarchef Sveriges Domstolar, .. 19 January 2017 Handläggarchef
Riksdagsförvaltningen 27 January 2017 Kanslichef till civilutskottet