Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Kanslijurist


Granskare och administratör till Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun 2 October 2013 Granskare och administratör till Kungsbacka kommun
Linköpings Stift 6 February 2014 Stiftsjurist
Svenska kyrkan i Lund 31 March 2014 Vi söker utredningssekreterare med juridisk kompetens
Administrativ chef Lunds kommun, Admini.. 16 May 2014 Administrativ chef
Uppsala stift 25 August 2014 Jurist/stiftsjurist
Jurist Region Gotland, Admi.. 3 August 2016 Jurist
Jurist Region Gotland, Admi.. 19 December 2016 Jurist
Jurist Region Gotland, Komm.. 7 March 2017 Jurist
Handläggare överfömyndarnämnden Region Gotland, Komm.. 26 April 2017 Handläggare överfömyndarnämnden
Rättssakkunnig - arbeta med juridiska frågor Regeringskansliet 5 August 2019 Rättssakkunnig - arbeta med juridiska frågor