Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Kaplan


Svenska kyrkan 20 September 2013 Västerås pastorat söker domkyrkokaplan
Präst/verksamhetschef Bräcke diakoni, Cent.. 13 October 2016 Präst/verksamhetschef
Svenska kyrkan kansli 11 January 2017 Kaplan i Uppsala
Uppsala stift 13 January 2017 Kaplan/stiftsadjunkt/präst