Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Klinikapotekare


Kliniska apotekare vikariat Akademiska sjukhuset.. 16 October 2013 Kliniska apotekare vikariat
Klinikapotekare till Chefapotekarfunktionen Kryh i Kristianstad Region Skåne, Centra.. 21 October 2013 Klinikapotekare till Chefapotekarfunktionen Kryh i Kristianstad
Kliniska apotekare Landstinget i Uppsal.. 18 March 2015 Kliniska apotekare
Klinisk apotekare tidsbegränsad anställning Landstinget i Uppsal.. 23 March 2015 Klinisk apotekare tidsbegränsad anställning
Klinisk apotekare Närsjukvården i östra Östergötland Region Östergötland 14 April 2015 Klinisk apotekare Närsjukvården i östra Östergötland
Apotekare Landstinget Sörmland 21 August 2015 Apotekare
leg.apotekare Region Jönköpings län 14 April 2016 leg.apotekare
leg. apotekare Region Jönköpings län 25 July 2016 leg. apotekare
Klinikapotekare till Skånevård Kryh i Ystad Region Skåne, Skånev.. 13 December 2016 Klinikapotekare till Skånevård Kryh i Ystad
Klinisk apotekare, Närsjukvården i östra Östergötland Region Östergötland 20 December 2016 Klinisk apotekare, Närsjukvården i östra Östergötland
Klinisk farmaceut, inriktning psykiatri Region Jönköpings län 24 March 2017 Klinisk farmaceut, inriktning psykiatri
Klinikapotekare till Läkemedelsenheten Region Västmanland 29 March 2017 Klinikapotekare till Läkemedelsenheten