Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Konsertmästare


KONSERTHUSET 18 September 2013 2:e konsertmästare/2:nd assistant Concert Master
KONSERTHUSET 7 February 2014 2:a violin tutti, tillsvidare och vikariat
2:a Konsertmästare Landstinget i Jönköp.. 5 March 2014 2:a Konsertmästare
Alternerande konsertmästare Region Jönköpings län 12 May 2016 Alternerande konsertmästare