Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Konsulent på stifts-/nationell nivå


Själavårdare Göteborgs stift 6 September 2013 Själavårdare
Stiftskonsulent för 0-18 år Göteborgs stift 6 September 2013 Stiftskonsulent för 0-18 år
Linköpings Stift 21 August 2014 Stiftspedagog till Linköpings Stift