Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Kontorschef, offentlig förvaltning


Kontorschef, offentlig förvaltning Sveriges Domstolar, .. 1 July 2013 Kontorschef, offentlig förvaltning
Biträdande Chef för Biståndsavdelningen Norrtälje kommun, Sj.. 28 June 2013 Biträdande Chef för Biståndsavdelningen
Statens museer för v.. 28 June 2013 Avdelningschef för utveckling
Chef till affärsenhet Administration Uppsala kommun 24 June 2013 Chef till affärsenhet Administration
Planchef Miljö och samhällsby.. 10 June 2013 Planchef
Sektionschef/Kommunvägledare Helsingborgs stad 1 July 2013 Sektionschef/Kommunvägledare
GRUPPCHEF till serviceenhet VA SYD VA SYD, Administrati.. 28 June 2013 GRUPPCHEF till serviceenhet VA SYD
Enhetschef Byggstöd Göteborgs stad, Stad.. 27 June 2013 Enhetschef Byggstöd
Enhetschef Daglig verksamhet Göteborgs stad, SDF .. 20 June 2013 Enhetschef Daglig verksamhet
Funktionschef LANTMÄTERIET 25 June 2013 Funktionschef
Förskolechef/Rektor, Söderhamns Kommun Söderhamns kommun, B.. 28 June 2013 Förskolechef/Rektor, Söderhamns Kommun
Enhetschef tekniska förstudier Svenska Kraftnät 8 July 2013 Enhetschef tekniska förstudier
Läkemedelsverket 8 July 2013 Gruppchef till Kliniska prövningar
Enhetschef till hemvården Oxelösunds Kommun, V.. 2 July 2013 Enhetschef till hemvården
Kommunsamverkan Cura.. 2 July 2013 Kvalitets- och utvecklingschef
Myndigheten för samh.. 11 July 2013 Chef till enheten för geodata och resursinformation
Myndigheten för samh.. 11 July 2013 Chef till enheten för ledning och samverkan
Myndigheten för samh.. 11 July 2013 Chef till enheten för räddningstjänst
Konsultchef Bemannia Executive AB 12 July 2013 Konsultchef
Laxå kommun 13 July 2013 Enhetschef bemanningsenhet
Socialstyrelsen 22 July 2013 Enhetschef till Utvärdering 1
Socialstyrelsen 22 July 2013 Enhetschef till Utvärdering 2
Enhetschef till särskilt boende Göteborgs stad, SDF .. 22 July 2013 Enhetschef till särskilt boende
Munkedals Kommun, Lö.. 23 July 2013 Lönechef för gemensamt lönekontor
Gruppchef till Träning och referensboende. Göteborgs stad, Soci.. 29 July 2013 Gruppchef till Träning och referensboende.
Sektionschef Ar.. 30 July 2013 Sektionschef
052-13-00606-1 Forskningschef Folke Bernadotteakademin 31 July 2013 052-13-00606-1 Forskningschef
Naturvårdsverket 8 August 2013 Enhetschef, enh. för samhällsekonomiska analyser
Förskolechef/Rektor, Söderhamns Kommun Söderhamns kommun, B.. 14 August 2013 Förskolechef/Rektor, Söderhamns Kommun
Vill du driva vårt kommunikationsarbete? POLISMYNDIGHETEN I G.. 16 August 2013 Vill du driva vårt kommunikationsarbete?
Sektionschef Visby Transportstyrelsen 16 August 2013 Sektionschef Visby