Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Kronofogde


Kronofogdemyndigheten 10 June 2014 Handläggare, Kalmar
Kronofogdemyndigheten 20 February 2015 Kronofogde/kronofogdeaspirant till Juristenheten
Kronofogdemyndigheten 10 March 2015 Kronofogde/kronofogdeaspirant till Juristenheten
Kronofogdemyndigheten 25 March 2015 Jurister/ekonomer till tillsynsteamet i Eskilstuna
Kronofogdemyndigheten 13 May 2016 Kronofogde-/aspirant till juristteam i Växjö