Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Ladugårdsföreståndare/Ladugårdsförman, djuruppf.


Arbetsledare BemanningsPartner 4 April 2014 Arbetsledare
Arbetsledare BemanningsPartner 11 June 2015 Arbetsledare
JANPERS LANTBRUK AB 19 June 2015 Vikarierande Ladugårdsförman
JANPERS LANTBRUK AB 15 August 2016 Vice Ladugårdsförman
Driftledare till innovativ nötköttsproduktion Bjällansås kött AB 26 September 2016 Driftledare till innovativ nötköttsproduktion
BLENTA AB 2 February 2017 Förman Blenta produktion, djurstallar