Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Lantbruksinspektor


 Inspektor Väderstad-Verken AB 6 November 2013 Inspektor
Länsstyrelsen Skåne,.. 24 January 2014 Kontrollant tvärvillkor och djurskydd
Länsstyrelsen Skåne,.. 24 January 2014 Kontrollanter och handläggare
Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt Perido Skills AB 24 February 2015 Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt
Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt Perido Skills AB 24 February 2015 Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt
Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt Perido Skills AB 24 February 2015 Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt
Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt Perido Skills AB 24 February 2015 Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt
Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt Perido Skills AB 9 March 2015 Jr. fältkontrollanter till viktigt EU-projekt
Länsstyrelsen Väster.. 28 April 2015 Fältarbetare - åtagandeplaner för betesmarker
Länsstyrelsen Jönköp.. 29 April 2016 Handläggare av jordbruksstöd
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Laholms kommun 7 July 2016 Miljö- och hälsoskyddsinspektör