Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Lantbruksrådgivare/Lantbrukskonsulent


Skånesemin ek.för. 18 June 2013 Produktionsrådgivare Mjölk/ Kött, 2 platser
Säljare och produktspecialist Cojn AB 20 January 2014 Säljare och produktspecialist
Länsstyrelsen Skåne,.. 31 January 2014 Lantbrukskonsulent
Produktionsrådgivare. Kalmar VÄXA SVERIGE KALMAR 18 February 2014 Produktionsrådgivare. Kalmar
Länsstyrelsen Skåne,.. 21 February 2014 Byggnadskonsulent
Fältinventering av jordbruksmark Länsstyrelsen i Öreb.. 1 April 2014 Fältinventering av jordbruksmark
Kontrollant av jordbruksstöd Länsstyrelsen i Öreb.. 1 April 2014 Kontrollant av jordbruksstöd
PERSONALSUPPORT VÄST AB 28 May 2014 Spannfod Agro söker fodersäljare med eget driv
Länsstyrelsen Västra.. 26 February 2015 Handläggare av EU:s jordbrukarstöd till Borås
Handläggare och kontrollant av EU:s jordbruksstöd Länsstyrelsen Dalarn.. 23 March 2015 Handläggare och kontrollant av EU:s jordbruksstöd
Länsstyrelsen Väster.. 29 April 2015 Lantbruksexpert
Fältodlingsansvarig till utsädesenheten i Svalöv Jordbruksverket, Mar.. 17 June 2016 Fältodlingsansvarig till utsädesenheten i Svalöv
Länsstyrelsen Väster.. 21 September 2016 Handläggare jordbrukarstöd
Länsstyrelsen Jönköp.. 17 November 2016 Lantbruksrådgivare inom växtodlingsområdet
Länsstyrelsen Skåne,.. 23 November 2016 Lantbruksutvecklare
Länsstyrelsen Skåne,.. 27 December 2016 Lantbruksutvecklare
Länsstyrelsen Värmland 16 February 2017 Fältkontrollanter inom jordbruksstöd
Skog- och Lantbruksansvarig till Örebro län, Östra regionen Swedbank Östra regionen 22 February 2017 Skog- och Lantbruksansvarig till Örebro län, Östra regionen
Handläggare till enheten för landsbygdsutveckling Länsstyrelsen i Stoc.. 28 December 2018 Handläggare till enheten för landsbygdsutveckling