Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Lantmästare


Provtagare och kontrollant av utsäde Jordbruksverket, Uts.. 19 June 2013 Provtagare och kontrollant av utsäde
Vänersborgs kommun 16 August 2013 Förrättningslantmätare
Trafikverket 2 September 2013 Verkslantmätare juridik
Handläggare/kontrollant för EU:s jordbrukarstöd Länsstyrelsen i Jämt.. 22 October 2013 Handläggare/kontrollant för EU:s jordbrukarstöd
Gymnasielärare Hushållningssällskap.. 5 November 2013 Gymnasielärare
BRÖDERNA BERNER HAND.. 13 January 2014 Distriktsrepresentant Blekinge
Svinhusförman Region Gotland, Lövsta 20 January 2014 Svinhusförman
Länsstyrelsen Söderm.. 3 February 2014 Beteshandläggare, EU-stöd
Förman med djuransvar Falu kommun 6 February 2014 Förman med djuransvar
Försökstekniker Sveriges lantbruksun.. 17 March 2014 Försökstekniker
Fältkontrollant/handläggare Länsstyrelsen i Upps.. 9 May 2016 Fältkontrollant/handläggare
Försökstekniker, mjölk och grovfoder Sveriges lantbruksun.. 28 June 2016 Försökstekniker, mjölk och grovfoder
Viking Genetics Swed.. 8 July 2016 Breeding Supporter
Fältprovsingenjör Väderstad AB 11 July 2016 Fältprovsingenjör
Fältprovningsingenjör Väderstad AB 27 October 2016 Fältprovningsingenjör
Fältprovningsmekaniker till spännande företag Industrikompetens i .. 14 November 2016 Fältprovningsmekaniker till spännande företag
Hänvisning till Arbe.. 14 November 2016 Lantmästare/Förman
Hänvisning till Arbe.. 14 November 2016 Lantmästare inom trädgårdsodling
Handläggare inom landsbygdsprogrammet och fältkontroll Länsstyrelsen i Stoc.. 23 November 2016 Handläggare inom landsbygdsprogrammet och fältkontroll
Försökstekniker, mjölk och grovfoder Sveriges lantbruksun.. 9 February 2017 Försökstekniker, mjölk och grovfoder