Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Limnolog


Länsstyrelsen Västra.. 13 August 2013 Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen Västra.. 13 August 2013 Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen Västra.. 13 August 2013 Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen Blekin.. 17 September 2013 Limnolog
Havs- och vattenmynd.. 6 November 2013 Utredare med inriktning samordning av miljömålsarbetet
Två vattensamordnare till Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Väster.. 10 December 2013 Två vattensamordnare till Vattenmyndigheten
Tekniska kontoret söker vattensamordnare/limnolog Västerås stad 13 January 2014 Tekniska kontoret söker vattensamordnare/limnolog
Miljökontrollant Oskarshamns kommun 13 February 2014 Miljökontrollant
Länsstyrelsen i Söde.. 3 April 2014 Handläggare för arbete med vattenförvaltning och kalkning
Länsstyrelsen Västra.. 26 May 2014 Vattenvårdshandläggare till Vänersborg
Vattensamordnare Länsstyrelsen i Väst.. 1 June 2015 Vattensamordnare
Limnolog till tekniska kontoret Norrköpings kommun 15 July 2015 Limnolog till tekniska kontoret
Länsstyrelsen i Söde.. 6 April 2016 Projektledare för vattenarbete
NATURCENTRUM AKTIEBOLAG 25 May 2016 Ekologisk vattenvårdare
Länsstyrelsen Jönköp.. 5 July 2016 Handläggare inom vattenverksamhet
Länsstyrelsen i Kron.. 15 July 2016 Vattenvårdshandläggare
Länsstyrelsen Skåne,.. 23 August 2016 Vikarierande Vattenhandläggare
Limnolog till tekniska kontoret Norrköpings kommun 18 October 2016 Limnolog till tekniska kontoret
Länsstyrelsen söker en limnolog Länsstyrelsen Hallan.. 24 November 2016 Länsstyrelsen söker en limnolog
Uppsala universitet,.. 5 December 2016 Forskningsassistent
Länsstyrelsen Blekin.. 20 December 2016 Limnolog
Länsstyrelsen i Söde.. 21 December 2016 Kvalificerad vattenverksamhetshandläggare
Vattenhandläggare inom vattenverksamhet Länsstyrelsen i Upps.. 3 January 2017 Vattenhandläggare inom vattenverksamhet
Projektledare till Mälarprojekt Länsstyrelsen i Väst.. 31 January 2017 Projektledare till Mälarprojekt
Avdelningen för havs.. 5 April 2017 Utredare, inriktning restaurering
Uppsala universitet,.. 28 April 2017 Postdoktor i limnologi med inriktning mot akvatisk biokemi
Vatten- och miljöplanerare Sigtuna kommun, Stad.. 14 May 2018 Vatten- och miljöplanerare
Erfaren vatten- och miljöplanerare, vikariat Sigtuna kommun, Stad.. 27 March 2019 Erfaren vatten- och miljöplanerare, vikariat
Vatten- och miljöplanerare Sigtuna kommun, Stad.. 14 August 2019 Vatten- och miljöplanerare